Privacybeleid

 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

 

VG Makelaardij respecteert de privacy van alle gebruikers van de website. In dit privacybeleid informeren wij u hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Alle (persoonlijke) informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Gegevens die u ons geeft, gebruiken we enkel om onze diensten optimaal te kunnen uitvoeren en alleen medewerkers van VG Makelaardij maken gebruik van uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie. 

Bescherming van uw persoonlijke gegevens    

We stellen alles in het werk om uw (persoons)gegevens te beschermen. Ze worden alleen gebruikt om de diensten uit te voeren waar u ons voor heeft ingeschakeld. Om uw gegevens uit ons bestand te laten verwijderen, kunt een e-mail sturen, naar: info@vg-makelaardij.nl 

Bij VG Makelaardij worden uw gegevens veilig opgeslagen voor de duur van de overeenkomst. Na beeindiging van de overeenkomst worden de (persoons)gegevens nog voor een periode van maximaal één jaar bewaard.

De gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie en voldoet aan strikte EU-regels.    

Waarom verwerken we uw (persoons)gegevens?    

We willen een relatie met u aangaan, als u klant bent, willen we u goed van dienst zijn. We willen u bijvoorbeeld persoonlijk kunnen aanspreken, met ‘heer of mevrouw’. Om u een persoonlijke benadering te kunnen geven, slaan wij (persoons)gegevens op (zoals naam, adres en woonplaatsgegevens) waardoor wij contact met u kunnen blijven houden. We willen onszelf en onze diensten continu verbeteren.

Heeft u suggesties voor ons, dan verwerken we deze welke horen bij het contactmoment, waardoor wij u in de toekomst beter van dienst kunnen zijn. Uw gegevens worden ook gebruikt om analyses uit te voeren ten behoeve van het verbeteren van onze dienstverlening.    

Samenwerking met derden    

Voor een optimale dienstverlening is het soms noodzakelijk om derden in te schakelen. Het kan voorkomen dat zij gebruikmaken van uw (persoons)gegevens. Het inschakelen van derden doen wij echter alleen wanneer dit past bij het doel waarvoor wij uw gegevens hebben verwerkt. Derden mogen uw (persoons)gegevens niet zelfstandig gebruiken en/of doorgeven. Op onze website staan links naar websites van onze partners. Als u via deze links naar de websites van onze partners gaat, dan geldt het privacy beleid van deze partners en komt het privacy beleid van VG Makelaardij te vervallen.    

Hoe vraagt u inzage in uw gegevens?  

U kunt altijd inzicht vragen in de gegevens die wij van u verwerken en/of opslaan. Wij kunnen u dan vooraf vragen om u zelf te identificeren.    

Het kan voorkomen, dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt, of dat u niet wilt dat deze worden opgeslagen. Hiervoor kunt u kunt ons een verzoek sturen tot verwijdering, aanpassing en/of aanvulling bij VG Makelaardij via ons mailadres: info@vg-makelaardij.nl  

Ook eventuele vragen en/of klachten over de opslag van uw gegevens kunt u via dit mailadres indienen.    

Hoe vraagt u inzage in uw gegevens?    

VG Makelaardij kan het privacy beleid te allen tijde aanpassen als blijkt dat hier een noodzaak voor is.    

Aanpassingen van het privacy beleid kan voorkomen als er bijvoorbeeld sprake is van “nieuwe” gegevensverwerkingen i.v.m. een nieuwe dienstverlening. Wij verzamelen niet meer (persoons)gegevens dan wettelijk toegestaan om aan bovenstaande doeleinden te kunnen voldoen.    

Heeft u nog vragen, suggesties of klachten over ons privacy beleid? Wij horen het graag van u. Stuur een e-mail naar info@vg-makelaardij.nl